Welkom bij K Logistics Services NV.


K Logistics is een private expeditie firma, gebaseerd in antwerpen.


De kracht van K Logistics ligt in bijzonder in de ontwikkeling en realisering van geïntegreerde, totale logistieke verrichtingen.

Het aanbod omvat niet zozeer enkel de verkoop van logistieke concepten, maar ook de ontwikkeling uit de praktijk voor de vooruitgang in de praktijk.

Tesamen met onze klanten vinden wij optimale logistieke oplossingen voor hun individuele aanvragen.

Daarbij hebben wij volgende visie & missie.


Onze visie:

- Wij willen een belangrijke aanbieder zijn van geïntegreerde logistieke dienstverleningen in   Europa en overzee.

- Wij streven naar een hoog groeipercentage en bouwen ons concurrentievoordeel   consequent uit.


Onze missie:

- Als onderneming hebben wij een duidelijk beeld , waar en waarvoor we staan en welke   doelstellingen we nastreven.

- Wij bieden innovatieve, hoogwaardige en kost efficiente transport en logistieke   oplossingen aan.

- Wij vertrouwen op toegewijde en hoog gemotiveerde medewerkers, die wij ondersteunen.

- Het steeds aandacht schenken aan interne en externe richtlijnen (compliance) en de   behoedzame omgang met schaarse middelen zijn voor ons maatgevend.